😅5 สัญญาณ บ่งบอกว่าคุณสูญเสีย โซเดียม จำนวนมากในเหงื่อ 💧


Buy Me a Coffee at ko-fi.com

😅5 สัญญาณ บ่งบอกว่าคุณสูญเสียโซเดียม จำนวนมากในเหงื่อ 💧

เมื่อเราพูดถึงเรื่อง Sweat & Hydration มีสองสิ่งที่เราควรรู้เพื่อให้สามารถวางแผนการดื่มน้ำและเติมเกลือแร่ได้ดีขึ้น คือ

👉ปริมาณเหงื่อที่ออกไป มากหรือน้อยแค่ไหน (ml per hour) ซึ่งสามารถทดสอบได้ด้วยตนเอง

👉ปริมาณโซเดียมที่สูญเสียไปในเหงื่อ (Sweat Concentration) หรือความเค็มของเหงื่อ ซึ่งมีค่าอยู่ที่ประมาณ 200-2000 mg/1 liter of sweat และต้องทำการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ในการทำ Sweat Concentration Test

5 สัญญาณที่บอกว่าคุณสูญเสียโซเดียมในเหงื่อเยอะ

* คราบเหงื่อที่ติดอยู่บนชุดหรือผิวหนัง

หากคุณมีคราบเหงื่อที่ติดอยู่บนชุดหรือผิวหนัง หลังจากออกกำลังกาย นั่นแสดงถึงการที่คุณสูญเสียโซเดียมเป็นจำนวนมากในเหงื่อที่ไหลออกไป

* รู้สึกแสบเมื่อมีเหงื่อไหลเข้าตา หรือ โดนแผล

หากร้สึกแสบตาเมื่อคุณเหงื่อออกและไหลเข้าตา นั่นคืออีกหนึ่งสัญญาณที่แสดงว่าเหงื่อของคุณเค็มและมีโซเดียมอยู่มาก

* คุณรู้สึกหน้ามืด และมึนหัวเมื่อเปลี่ยนอิริยาบท จากนั่งเป็นยืน

เมื่อคุณสุญเสียโซเดียมจำนวนมากในเหงื่อจะทำให้ปริมาณเลือดและความดันเลือดลดลง ซึ่งทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี่ยงที่สมองได้ช้าขึ้นในตอนที่คุณยืน และนั่นคือสาเหตุที่ทำให้คุณรู้สึกหน้ามืด และมึนหัว

* คุณมีอาการตะคริว

หากในเหงื่อที่ไหลออกไปจากร่างกายมีโซเดียมผสมอยู่เป็นจำนวนมาก และไม่มีการเติมเข้าไปให้ทันและเพียงพอกับปริมารที่สูญเสียไป นั่นคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณมีอาการตะคริว

* เมื่อคุณอยากกินอาหารรสเค็ม

เมื่อร่างกายเสียโซเดียมไประหว่างออกกำลังกาย เป็นเรื่องปกติที่เราจะมีความอยากทานอาหารรสเค็มเพื่อให้ร่างกายกลับคืนสู่ระดับวามสมดุลของโซเดียม

หากคุณเคยมีประสบการณ์ที่ตรงกับ 4 ใน 5 ข้อนี้ นั่นคือมีความเป็นไปได้ที่ในเหงื่อที่ไหลออกจากร่างกายคุณจะมีโซเดียมอยู่จำนวนมาก

ทำอย่างไร เมื่อคุณสูญเสียโซเดียมจำนวนมากในเหงื่อ ?

อย่างแรกคือ คุณควรรู้ทั้งปริมาณเหงื่อที่สูญเสียไป (ml per hour) และปริมาณโซเดียมที่สูญเสียในเหงื่อ 1 ลิตร (...mg/1 liter of sweat) เพื่อเริ่มต้นวางแผนการเติมโซเดียมได้แม่นยำมากขึ้น หากคุณสูญเสียโซเดียมตั้งแต่ 500-1000 mg ในเหงื่อ 1 ลิตร คุณควรมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นของโซเดียม 500mg ขึ้นไปเพื่อมาทดแทนสิ่งที่หายไป

📲ติดต่อทำ sweat concentration test และ ซื้อ PH Sodium Tablet ได้ ที่นี่

Watch Full VDO:
https://www.youtube.com/watch?v=q1nmQFpKAac

แปลและเรียบเรียงจาก
https://www.precisionhydration.com/performance-advice/hydration/how-to-estimate-sweat-salt-loss/
Buy Me a Coffee at ko-fi.com

banner


TC Triathlon

Subscribe, like and share for more useful articles, photos and videos.