⏰ ทำไมโซเดียมถึงสำคัญกับ นักกีฬา และ ผู้เล่นกีฬา 📣

👀 ทำไมโซเดียมถึงสำคัญ 🚨 จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเติมโซเดียมไม่ทัน กับที่เสียไป 🧐 เราควรเติมโซเดียมกลับเข้าร่างกายมากเท่าไร


Buy Me a Coffee at ko-fi.com

⏰ ทำไมโซเดียมถึงสำคัญกับ นักกีฬา และ ผู้เล่นกีฬา 📣

(ใช้เวลาอ่าน 5-7 นาที)

โซเดียมมีความสำคัญกับนักกีฬาในเรื่อง การรักษาระดับของเหลวในร่างกายและระบบประสาทสั่งการ เมื่อคุณเหงื่อออกมากขึ้นเรื่อยๆจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเติมโซเดียมเข้าร่างกาย

👀 ทำไมโซเดียมถึงสำคัญ

ในร่างกายของเราจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ประมาณ 50-70% ซึ่ง 1 ใน 3 ของน้ำเหล่านั้นจะอยู่นอกเซลล์ร่างกายของเรา (Extracellular Fluids) เช่น เลือด

โซเดียม คือ แร่ธาตุหลัก ในน้ำที่อยู่นอกเซลล์ เพราะฉะนั้นจึงทำให้เมื่อเรามี โซเดียม มาก จะทำมีผลให้ร่างกายเรามีระดับน้ำคงอยู่มากด้วยเช่นกัน

นอกจากเรื่องการรักษาระดับน้ำในร่างกายแล้ว โซเดียมยังทำหน้าที่สำคัญ ในการช่วยดูดซับสารอาหารในช่องท้อง และ รักษาความสามารถของระบบประสาทสั่งการ รวมถึงความสามารถในการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อ

สิ่งที่สำคัญคือ ร่างกายเราไม่สามารถผลิตโซเดียมได้เอง จึงทำให้เราต้องเติมโซเดียมเข้าร่างกายในทุกๆวัน ในปริมาณที่เหมาะสมกับตัวเรา เนื่องจาก ทุกๆคนจะสูญเสียโซเดียมในปริมาณที่ต่างกันในเหงื่อที่ออกเท่ากัน ระดับการสูญเสียโซเดียมจะเริ่มตั้งแต่ 200mg / เหงื่อ 1 ลิตร ไปจนถึง 2000mg / เหงื่อ 1 ลิตร

🚨 จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเติมโซเดียมไม่ทัน กับที่เสียไป

อันดับแรกที่จะเกิดขึ้นคือ ระดับปริมาณเลือดของเราจะลดลง เนื่องจาก เหงื่อที่ออกไปจากร่างกายเรานั้นจะมาจาก Blood plasma ซึ่งสุดท้ายแล้วจะทำให้ระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายเราทำงานได้มีประสิทธิภาพที่แย่ลง ทั้งในด้านการลำเลียงเลือดไปที่ผิวหนังเพื่อรักษาอุณหภูมิของร่างกาย และ การส่งเลือดเพื่อไปเลี้ยงกล้ามเนื้อที่ยังทำงานอยู่

การดื่มน้ำเปล่าเข้าไปเพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถทำให้ร่างกายฟื้นตัวและไม่เพียงพอที่จะทำให้ร่างกายกลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

🧐 เราควรเติมโซเดียมกลับเข้าร่างกายมากเท่าไร

มีสองประเด็นที่เราควรให้ความสำคัญในเรื่องการเติมโซเดียม นั่น คือ

  1. อัตราการสูญเสียเหงื่อ หรือ ปริมาณเหงื่อที่ไหลออกจากร่างกายของเราเมื่อวัดเป็นชั่วโมงหรือกรอบเวลาแบบอื่นๆ
  2. ความเข้มข้นของเหงื่อ หรือ ปริมาณโซเดียมที่เราสูญเสียไปในเหงื่อที่ไหลออกจากร่างกาย ซึ่งจะหาได้จากการทดสอบความเข้มข้นของเหงื่อ

ซึ่งการนำข้อมูลทั้งสองหัวข้อมาใช้ร่วมกันจะทำให้เราสามารถวางแผนการเติมโซเดียมได้ดีมากขึ้น

  • วิธีการคำนวณอัตราการสูญเสียเหงื่อ สามารถดูได้ ที่นี่
  • อ่านขั้นตอนการทดสอบความเข้มข้นของเหงื่อ ได้ ที่นี่
  • ดูรายละเอียดสินค้า เม็ดฟู่ Sodium PH ได้ ที่นี่

แปลและเรียบเรียงจาก Precision Hydration
Buy Me a Coffee at ko-fi.com

banner


TC Triathlon

Subscribe, like and share for more useful articles, photos and videos.