"เมื่อคุณอยากเป็น COACH" 🧑🏻‍💻 แบ่งปันวิธีเขียนแผนซ้อม Customized ว่าย,ปั่น,วิ่ง และไตรกีฬา


Buy Me a Coffee at ko-fi.com

The Solid Pace Podcast EP.143

"เมื่อคุณอยากเป็น COACH"

แบ่งปันวิธีเขียนแผนซ้อม Customized ว่าย,ปั่น,วิ่ง และไตรกีฬา 

Powered by Compressport Thailand
Created by TCtriathlon 

🏅IRONMAN Certified Coach
🏅USA Triathlon Certified Coach & Race Director
🏅EXOS Performance Specialist
Buy Me a Coffee at ko-fi.com

banner


TC Triathlon

Subscribe, like and share for more useful articles, photos and videos.