รายละเอียดและอัตราค่าบริการ

TC Triathlon Coaching Service


Buy Me a Coffee at ko-fi.com

Standard Package = 3500 บาท/เดือน

โปรแกรมการฝึกซ้อมเฉพาะบุคคล รายสัปดาห์
คำแนะนำด้านโภชนาการ
คำแนะนำด้าน Strength Training
โปรแกรมการฝึกซ้อมของแต่ละสัปดาห์จะส่งให้นักกีฬาทุกๆ วันอาทิตย์ หรือ วันจันทร์
นักกีฬาควรส่งตารางการทำงาน, เวลาที่สามารถฝึกซ้อมได้ของสัปดาห์ถัดไป และ Feedback ของการซ้อมมาให้โค้ชทุกวันศุกร์หรือเสาร์ ของทุกๆ สัปดาห์

Bank transfer info: Tanakorn Cheeptumrong

KBank: 633-2-17930-4
KTB: 574-0-13124-3
Bangkok Bank:127-435778-7

Tel: 081-548-9995
LINE ID: @tctriathlon
Buy Me a Coffee at ko-fi.com

banner


TC Triathlon

Subscribe, like and share for more useful articles, photos and videos.