🧠เริ่มต้นอย่างไรกับ จิตวิทยาการกีฬา 🏅

สรุปเนื้อหาสำคัญบทที่ 8 Psychology of Athletic Preparation and Performance จากหนังสือ Essentials of Strength Training & Conditioning


Buy Me a Coffee at ko-fi.com

🧠เริ่มต้นอย่างไรกับ จิตวิทยาการกีฬา 🏅

สรุปเนื้อหาสำคัญบทที่ 8

Psychology of Athletic Preparation and Performance

จากหนังสือ

Essentials of Strength Training & Conditioning

  • Ideal Performance State คืออะไร และมีวิธีทำอย่างไรให้เกิดขึ้น
  • ขั้นตอนการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนทำให้ร่างกายทำได้เองโดยอัตโนมัติมีวิธียังไง
  • เทคนิค Imagery ช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายได้แบบไหน อย่างไร
  • การตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมกับการเล่นกีฬาทางไกลควรทำแบบไหน

ฟังได้ที่ The Solid Pace Podcast EP.90

Powered by STAGE Find The Real U
Buy Me a Coffee at ko-fi.com

banner


TC Triathlon

Subscribe, like and share for more useful articles, photos and videos.