"ทักษะ, ความแข็งแรง และ ความทนทาน คือ หัวใจของทวิกีฬา" คุยกับ สุ ปารียา สนเส็ม 🥈 เหรียญเงิน ทวิกีฬาประเภทเดี่ยวหญิง 🥇เหรียญทอง ทวิกีฬาประเภททีม จาก Sea Games2019


Buy Me a Coffee at ko-fi.com

"ทักษะ, ความแข็งแรง และ ความทนทาน คือ หัวใจของทวิกีฬา"

คุยกับ สุ ปารียา สนเส็ม

##
🥈นักทวิกีฬา เหรียญเงิน ประเภทเดี่ยวหญิง

🥇เหรียญทอง ทวิกีฬาประเภททีม จาก Sea Games2019

✅จุดเริ่มต้นการเล่นกีฬาของสุ
✅แบ่งปันประสบการณ์วันแข่ง ทวิกีฬา ที่ Sea Games 2019
✅แข่งวิ่งช่วงสถานการณ์โควิด ต้องปรับตัวอย่างไร
✅คำแนะนำดีๆจาก สุ เพื่อมือใหม่ที่กำลังซ้อมลงแข่งทวิกีฬาครั้งแรก

ฟังได้ที่ The Solid Pace Podcast EP.94
Buy Me a Coffee at ko-fi.com

banner


TC Triathlon

Subscribe, like and share for more useful articles, photos and videos.