💪7 เรื่องสำคัญเมื่อเริ่มฝึก Strength & Conditioning


Buy Me a Coffee at ko-fi.com

💪7 เรื่องสำคัญเมื่อเริ่มฝึก Strength & Conditioning  

สรุปเนื้อหา

บทที่ 17 Program Design for Resistance Training

จากหนังสือ Essentials of Strength Training & Conditioning

  • Need Analysis คืออะไร
  • ฝึก Strength แตกต่างกันอย่างไร ใน Pre Season, In Season, Off Season
  • จะรู้ได้อย่างไรว่าควรใช้น้ำหนักมากน้อยแค่ไหนในแต่ละ Exercise
  • พักมากน้อยแค่ไหนดี ระหว่าง Set
  • Resistance Training Plan ที่ดีควรเป็นอย่างไร

ฟังได้ที่ The Solid Pace Podcast EP.92

Powered by STAGE Find The Real U
Buy Me a Coffee at ko-fi.com

banner


TC Triathlon

Subscribe, like and share for more useful articles, photos and videos.