ONE ON ONE Session


Buy Me a Coffee at ko-fi.com

ONE ON ONE Session with Coach เก่ง ธนากร ชีพธำรง

  • IRONMAN Certified Coach
  • USA Triathlon Certified Coach
  • EXOS Performnace Specialist

Include : Drills & Exercises for Strength & Power , Drinking Water, Free consulting (in session)

✅ ฝึกท่าออกกำลังกายและท่า Drill เพื่อการเร่งความเร็ว และ คงความเร็ว ในการวิ่งทางไกล

✅ ทำให้นักวิ่งเพิ่มแรงผลักใน Push phase , เพิ่ม รอบขา และลด Ground contact time

✅ ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและข้อต่อช่วงล่างของร่างกาย และ ฝึกแกนกลางลำตัวเพื่อให้วิ่งได้เร็วและนานขึ้น

สามารถสอนได้ที่ สนาม 400m กกท รามคำแหง , สนามเทพหัสดิน หรือ Gym ส่วนตัวของลูกค้า
Buy 1 session = 2000 THB / session
Buy 10 session = 18000 THB (1800 THB/session)
Buy 20 session = 30000 THB (1500 THB/session)

โอนชำระเงิน และ แนบหลักฐานการโอนเงินได้ ที่นี่

นัดเรียน และ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่
Buy Me a Coffee at ko-fi.com

banner


TC Triathlon

Subscribe, like and share for more useful articles, photos and videos.