คุณควรมีโค้ช หรือไม่ ?? with PT หมู วชิรวิทย์ และ PT นน จรัสพร

คุณควรมีโค้ช หรือไม่ ?? with PT หมู วชิรวิทย์ และ PT นน จรัสพร ข้อดี ข้อเสียของการมีโค้ช คืออะไร? แผนซ้อมแจกฟรี ดี/ไม่ดี ยังไง ? ทำอย่างไรให้สอบผ่านเป็น FMS Pro, IRONMAN U , TrainingPeaks Coach ? 5 movements พื้นฐานของ Strength & Conditioning คืออะไรบ้าง? Power & Hypertrophy training คือ อะไร?  ฟังทุกคำตอบได้ที่ The Solid Pace Podcast Episode 49


Buy Me a Coffee at ko-fi.com
Buy Me a Coffee at ko-fi.com

banner


TC Triathlon

Subscribe, like and share for more useful articles, photos and videos.