" ไตรกีฬา เริ่มต้นยังไงดี " by TCtriathlon , Boat ศศิทัต และ แพรว ภาพตะวัน

" ไตรกีฬา เริ่มต้นยังไงดี " TCtriathlon x TriHub Thailand x Phaptawan ◦ อุปกรณ์สำคัญเริ่มแรกที่ควรมี ◦ จักรยานควรใช้แบบไหน ◦ เลือกสนามแข่งอย่างไร ให้เหมาะกับตัวเอง ◦ จบ sprint ครั้งแรกแล้ว ควรขยับระยะเพิ่มขึ้นหรือไม่ ติดตามฟังได้ที่ The Solid Pace Podcast Episode 60


Buy Me a Coffee at ko-fi.com
Buy Me a Coffee at ko-fi.com

banner


TC Triathlon

Subscribe, like and share for more useful articles, photos and videos.